Chứng chỉ

certification-ico

Giấy chứng nhận sản phẩm của chúng tôi
Hầu hết các hệ thống đếm Người, hệ thống thẻ ESL, hệ thống EAS và các sản phẩm Bán lẻ khác của chúng tôi đã đạt được các chứng nhận nghiêm ngặt của các tổ chức quốc tế nổi tiếng như SGS.

Product Safety
Product Safety1
Product Safety3
Product Safety2
Product-Safety04
Product-Safety05
Product Safety6
Product Safety7
Product Safety8
Product Safety9
Product Safety10
Product Safety11
Product Safety013